Payment Confirmation

ช่องทางชำระเงิน Payment Channel
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดเลขที่บัญชี และช่องทางด้านล่าง
.

 

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี Nay Ojarasporn
005-8-56573-3

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี Sewita Ratchatasriprasert
532-0-35280-9

.
กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องก่อนการโอนเงิน
ขอบคุณท่านสำหรับการชำระเงิน
กรุณาแจ้งการชำระเงินตามแบบฟอร์มด้านล่าง
.
Thank you for your purchase ;)
Please send us your payment confirm
copy by insert information below.
.
เกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อ
LINE @posieflowers
โทรศัพท์ 053-101161
.